1. میزگرد علمی علمای ادیان
 2. دکتر سعیدرضا عاملی: حقیقت گفتگو و گفتگوی حقیقی در نگاه تمدنی امام رضا علیه السلام: راست‌گویی، درست‌گویی، احترام به دیگری و پرهیز از خشونت زبانی
 3. دکتر محسن جوادی: تبیین عقلی کلام معصوم علیه‌السلام به مثابه بستری برای گفتگوی دینی
 4. دکتر احدفرامرز قراملکی: معمای گفتگوی ادیان
 5. دکتر جهانگیر مسعودی: گفتگوی ادیان از منظر ایده وحدت متعالی ادیان
 6. دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر: ایمان‌گرایی و امکان گفتگوی ادیان
 7. دکتر رسول رسولی پور: گفتگوی دینی به روش بینامتنی
 8. دکتر امیررضا مزاری: روایت به مثابه امکانی برای گفتگو بین‌الادیانی: بازخوانی آرای دیوید تریسی در الهیات روایی
 9. ماموستا عثمان یوسفی: جایگاه امام رضا علیه‌السلام از دیدگاه اهل سنت و تأثیر آن در وحدت ادیان و مذاهب
 10. دکتر محمدمهدی جندقیان: خانه ادیان در ایران: ضرورت و فرصت‌ها
 11. دکتر مسعود شاورانی: انواع دینداری: متعصبانه یا مؤمنانه
 12. دکتر اکبر قربانی: گفتگوی ادیان بر مبنای تمایز ظاهر و باطن با تأکید بر دیدگاه فریتیوف شوان
 13. دکتر عثمان یوسفی: همزیستی اجتماعی و فرهنگی: نماد و نمودهای آن در تاریخ اسلام با تأکید بر دوره عباسیان
 14. آقای آرش آبائی: شرایط گفتگوی بین‌دینی
 15. دکتر عارفه گودرزوند: سینما و گفتگوی ادیان
 16. خانم بی‌بی آسیه میرزاعلی: تأثیر عبادات بر سلامت و پایداری خانواده
 17. دکتر زهرا داورپناه: نگه‌داشت خانواده به مثابه ایده‌ای الهی: میانه اصالت تشکیل و حفظ بی‌غایت
 18. خانم دکتر سمیه عرب خراسانی: جنسیت و آموزه‌های دینی در شکل‌گیری راهکارهای نگهداشت خانواده
 19. دکتر زهرا شریف: جنسیت و رستگاری از منظر روتر و ابن‌عربی (رویکردی تطبیقی میان الهیات فمینیستی مسیحی و الهیات جنسیتی عرفانی)
 20. دکتر مجید دهقان: از «بلا» تا «حرج»: تغییرات فرهنگی و شبکه مفاهیم دینی خانواده
 21. کشیش داریاووش عزیزیان: جایگاه خانواده در کلیسای آشوری