سخنرانی آقای دکتر محمدمهدی جندقیان در روز اول همایش
15 بهمن 1402
سخنرانی آقای دکتر محمدمهدی جندقیان در روز اول همایش

در ادامه فایل تصویری و چکیده سخنرانی آقای دکتر محمدمهدی جندقیان (استادیار گروه فلسفه و کلام دفتر تبلیغات اصفهان) با عنوان «خانه ادیان در ایران: ضرورت و فرصت‌ها» در همایش بین المللی امام رضا (ع) و گفتگوی ادیان تقدیم علاقه‌مندان می شود.

 

مشاهده فیلم سخنرانی

 

زیست و عملکرد الهیاتی ادیان در ایران به دور از یکدیگر انجام می‌گیرد. حتی در موارد اندکی که پیروان مذاهب و ادیان زیست مشترک یا مجاور الهیاتی می‌یابند، همچنان این رخداد فارغ از بینش‌های الهیاتی و بهره‌برداری مناسب است. تشکیل خانۀ ادیان که طی دهه‌های گذشته در بعضی از کشورها و جوامع مسیحی انجام گرفته، الگوی مناسبی برای فهم و زیست مشترک الهیاتی ادیان فراهم می‌آورد. در نگاه اول خانه ادیان دارای دو کارکرد است. نخست کارکردِ نمادین از طریق ایجاد موزۀ دائمی و یا با برگزاری مراسمات سالیانه است. دوم محمل مناسبی است برای حضور اندیشمندان و فعالان فکری و فرهنگی جریان‌های دینی در کنار یکدیگر، تجربۀ زیستی مشترک، گفتگوی مدام بین‌الادیانی و بالاخره ارائۀ پیشنهادهای اقدام مشترک در سطح بین‌المللی و ملی. تأسیس این خانه می‌تواند حس میهن‌دوستی و عِرق وطنی پیروان ادیان را ترغیب کند. افزون بر آن، می‌تواند نمونۀ آشکار و عینی دیدنِ دیگری، تحمل و احترام به ادیان و انسان‌های دینی در حکومت و جامعه اسلامی باشد. تأسیس «خانه ادیان» بهتر است با محوریتِ یکی از شهرهای اصفهان (به طور مشخص خیابان نظر یا بافت سنتی مرکز شهر) یا تهران (خیابان سی تیر) و با بسترسازی شهرداری صورت بگیرد.