همایش بین المللی امام رضا (ع) و گفتگوی ادیان توسط بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی و دانشگاه امام صادق (ع)، با همکاری مراکز مختلف دانشگاهی و حوزوی داخلی و خارجی از 26 تا 28 دی ماه 1402 برگزار خواهد شد. اهداف این همایش عبارتند از: 1.گفتگو و همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان و مذاهب در کنار یکدیگر، 2.تقویت تعامل علمی بین دانشمندان ادیان و مذاهب گوناگون، 3.تقویت تعامل علمی میان مؤسسات دینی ایران و سایر کشورهای جهان، 4.همفکری ادیان و مذاهب در چالش های اجتماعی دوره معاصر، 5.تاکید بر نقش خانواده به عنوان نهادی مقدس از منظر ادیان و مذاهب.  به منظور زمینه سازی علمی جهت مشارکت هرچه بیشتر پژوهشگران در این همایش، پیش نشست های متعددی به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی در سطح ملی و بین المللی در مراکز دینی مختلف تدارک دیده شده است.

اعلام مقالات برگزیده و برنامه سخنرانی ها
1402-10-22
تاریخ شروع همایش
1402-10-27
تاریخ پایان همایش
1402-10-28

                                                                                                                           


     کتابشناسی گفتگوی ادیان

                                                                                                                                                                   کتابشناسی خانواده و ادیان

دریافت برنامه همایش

دریافت کتاب چکیده هامحل برگزاری: مشهد مقدس، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

حمایت کنندگان

انجمن فلسفه دین

انجمن فلسفه دین

انجمن کلام اسلامی حوزه

انجمن کلام اسلامی حوزه

پژوهشکده زن و خانواده

پژوهشکده زن و خانواده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

جامعة الزهراء

جامعة الزهراء

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه الزهرا

دانشگاه الزهرا

دانشگاه باقر العلوم

دانشگاه باقر العلوم

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بیرجند

دانشگاه بیرجند

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)

دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)

دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه رازی

دانشگاه رازی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه قم

دانشگاه قم

دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران

دانشگاه مذاهب اسلامی

دانشگاه مذاهب اسلامی

مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری

مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری

مرکز مدیریت حوزه

مرکز مدیریت حوزه

مرکز مدیریت حوزه خواهران

مرکز مدیریت حوزه خواهران