محمدهادی عبدخدایی

محمدهادی عبدخدایی

رئیس
mhabkhodaeegmail.com
دانشگاه فردوسی مشهد

کمیته علمی

احد فرامرز قراملکی

احد فرامرز قراملکی

دبیر کمیته علمی
ghmalekiut.ac.ir
دانشگاه تهران
آرش آبائی

آرش آبائی

عضو کمیته علمی
arashabaiegmail.com
انجمن کلیمیان تهران - سردبیر
مسعود آذربایجانی

مسعود آذربایجانی

عضو کمیته علمی
mazarbayejanirihu.ac.ir
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
عباس اشرفی

عباس اشرفی

عضو کمیته علمی
ashrafiatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی
سالم افسری

سالم افسری

عضو کمیته علمی
s.afsariuok.ac.ir
دانشگاه کردستان
حوران اکبرزاده

حوران اکبرزاده

عضو کمیته علمی
h_akbarzadehatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبایی
رضا اکبری

رضا اکبری

عضو کمیته علمی
r.akbariisu.ac.ir
دانشگاه امام صادق (ع)
محسن الویری

محسن الویری

عضو کمیته علمی
alvirimbou.ac.ir
دانشگاه باقرالعلوم (ع)
رضا برنجکار

رضا برنجکار

عضو کمیته علمی
brenjkarut.ac.ir
دانشگاه تهران
عبدالکریم بی آزار شیرازی

عبدالکریم بی آزار شیرازی

عضو کمیته علمی
dr.abdk.biazargmail.com
دانشگاه الزهرا (س)
احمد پاکتچی

احمد پاکتچی

عضو کمیته علمی
apakatchigmail.com
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محسن جوادی

محسن جوادی

عضو کمیته علمی
javadi-mqom.ac.ir
دانشگاه قم
زهرا داورپناه

زهرا داورپناه

عضو کمیته علمی
davarpanahwfrc.ac.ir
پژوهشکده زن و خانواده
رسول رسولی پور

رسول رسولی پور

عضو کمیته علمی
rasoulikhu.ac.ir
دانشگاه خوارزمی
محمد تقی سبحانی

محمد تقی سبحانی

عضو کمیته علمی
sobhani.mtgmail.com
انجمن کلام اسلامی حوزه
محمد سعیدی مهر

محمد سعیدی مهر

عضو کمیته علمی
saeedimodares.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد شمس

محمدجواد شمس

عضو کمیته علمی
mj.shamsisr.ikiu.ac.ir
دانشگاه بین المللی امام خمینی
مهراب صادق نیا

مهراب صادق نیا

عضو کمیته علمی
mehrabsadeghniamgmail.com
دانشگاه ادیان و مذاهب
عبدالحمید طالبی

عبدالحمید طالبی

عضو کمیته علمی
talebihamid90gmail.com
دانشگاه مذاهب اسلامی
سعیدرضا عاملی رنانی

سعیدرضا عاملی رنانی

عضو کمیته علمی
ssameliut.ac.ir
دانشگاه تهران
محمدرضا فریدونی

محمدرضا فریدونی

عضو کمیته علمی
mr-fereydoonibasu.ac.ir
دانشگاه بوعلی سینا
قاسم کاکائی

قاسم کاکائی

عضو کمیته علمی
 gkakaierose.shirazu.ac.ir
دانشگاه شیراز
علی کرباسی زاده

علی کرباسی زاده

عضو کمیته علمی
karbasiltr.ui.ac.ir
دانشگاه اصفهان
نجف لک زایی

نجف لک زایی

عضو کمیته علمی
najaf_lakzaeeyahoo.com
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
ابوالفضل محمودی

ابوالفضل محمودی

عضو کمیته علمی
a-mahmoudisrbiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات
جعفر مروارید

جعفر مروارید

عضو کمیته علمی
 morvaridum.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد
جهانگیر مسعودی

جهانگیر مسعودی

عضو کمیته علمی
masoudi-gum.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد
منصور معتمدی

منصور معتمدی

عضو کمیته علمی
motamedium.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد
مجید ملایوسفی

مجید ملایوسفی

عضو کمیته علمی
m.yousefiikiu.ac.ir
دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمد حسین مهدوی نژاد

محمد حسین مهدوی نژاد

عضو کمیته علمی
h_mahdavinejadyahoo.com
دانشگاه پیام نور
محمود واعظی

محمود واعظی

عضو کمیته علمی
mvaeziut.ac.ir
دانشگاه تهران
لیلا هوشنگی

لیلا هوشنگی

عضو کمیته علمی
lhooshalzahra.ac.ir
دانشگاه الزهرا (س)
عثمان یوسفی

عثمان یوسفی

عضو کمیته علمی
maedeh856gmail.com
دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
Rahim Acar

Rahim Acar

عضو کمیته علمی
rahim.acargmail.com
Marmara University, Turkey
Muhammad Akram

Muhammad Akram

عضو کمیته علمی
m.akramiiu.edu.pk
International Islamic University, Pakistan
Catherine Cornille

Catherine Cornille

عضو کمیته علمی
cornillebc.edu
Boston College, USA
Haslina Ibrahim

Haslina Ibrahim

عضو کمیته علمی
haslinaiium.edu.my
International Islamic University, Malaysia
Carool Kersten

Carool Kersten

عضو کمیته علمی
carool.kerstenkuleuven.be
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Muhammad Legenhausen

Muhammad Legenhausen

عضو کمیته علمی
legenhausengmail.com
The Imam Khomeini Education and Research Institute, Iran
Lucinda Allen Mosher

Lucinda Allen Mosher

عضو کمیته علمی
lmosherhartfordinternational.edu
Hartford International University for Religion and Peace, USA
Syed Ali Mohammad Naqvi

Syed Ali Mohammad Naqvi

عضو کمیته علمی
alinaqaviyahoo.com
Aligarh Muslim University, India
Seyyed Hossein Nasr

Seyyed Hossein Nasr

عضو کمیته علمی
shnasrgwu.edu
The George Washington University
Wadinagala Pannaloka

Wadinagala Pannaloka

عضو کمیته علمی
wadinagalagmail.com
University of Kelaniya, Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies, Sri Lanka
Raghwendra Pratap Singh

Raghwendra Pratap Singh

عضو کمیته علمی
rpsinghmail.jnu.ac.in
Jawaharlal Nehru University, India
Mun'im Sirry

Mun'im Sirry

عضو کمیته علمی
msirrynd.edu
Notre Dame University, USA
Liyakat Takim

Liyakat Takim

عضو کمیته علمی
ltakimmcmaster.ca
McMaster University, Canada
Abdulkader Tayob

Abdulkader Tayob

عضو کمیته علمی
abdulkader.tayobuct.ac.za
University of Cape Town, South Africa
Aydın TOPALOĞLU

Aydın TOPALOĞLU

عضو کمیته علمی
aydin.tistanbul.edu.tr
Istanbul University, Turkey
Zhihua Yao

Zhihua Yao

عضو کمیته علمی
zyaocuhk.edu.hk
The Chinese University of Hong Kong
Amy Yu Fu

Amy Yu Fu

عضو کمیته علمی
fuyhzcu.edu.cn
Hangzhou City University, China

کمیته اجرایی

محسن شَرفایی

محسن شَرفایی

دبیر اجرایی
sharfa3700yahoo.com
بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
روح الله فدائی

روح الله فدائی

مدیر اجرایی
r.fadaeimodares.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس
محمدسجاد ابوتراب

محمدسجاد ابوتراب

عضو کمیته برگزاری
aboutorab1376gmail.com
دانشگاه امام صادق (ع)
محمدجواد باقری

محمدجواد باقری

عضو کمیته اجرایی - امور پیش نشست ها
mohammad.j.b.1376gmail.com
دانشگاه امام صادق (ع)
امیرحسین فراستی

امیرحسین فراستی

عضو کمیته اجرایی - مترجم زبان عربی
amirhoseinfarasati76gmail.com
دانشگاه امام صادق (ع)
محمدحسن فیروزبه

محمدحسن فیروزبه

عضو کمیته اجرایی - بخش معرفی کتاب
hasan.f1378gmail.com
دانشگاه امام صادق (ع)
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

عضو کمیته اجرایی - مترجم انگلیسی
m.ghassemiisu.ac.ir
دانشگاه امام صادق (ع)