اطلاعیه نشست بین المللی در موسسه بیت الحکمة عراق
01 اسفند 1402
اطلاعیه نشست بین المللی در موسسه بیت الحکمة عراق

به اطلاع می رساند دومین نشست خارجی حضوری از مجموعه نشست های «گفتگوی ادیان؛ روش شناسی و مسئله خانواده» مربوط به دومین همایش بین المللی امام رضا علیه‌اسلام و گفتگوی ادیان، به میزبانی موسسه بیت الحکمه بغداد و توسط گروه مطالعات اسلامی و مطالعات فلسفی این موسسه در تاریخ دوشنبه 7 اسفند ماه 1402  برگزار می گردد. در این نشست 4 نفر اساتید و پژوهشگران ایرانی و عراقی  به زبان عربی به ارائه مطالب خود خواهند پرداخت.

  • سید عدنان اشکوری (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی): ساز و کارهای گفتگوی ادیان و تمدن ها
  • پدر مارتین هرمز داود (سخنگوی رسمی اداره اوقاف مسیحیان، یهودیان، ایزدیان و صابئین مندائی): گفتگوی ادیان، از نظر تا عمل؛ بررسی موردی کشور عراق

  • دنیا علوان بدر الدفاعی (عضو هیئت علمی دانشگاه بغداد): کثرت گرایی دینی؛ از وحدت حقیقت تا همزیستی مسالمت آمیز
  • محمدعلی میرزایی (عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة): نگاه توحیدیِ وجودی در ایجاد خانواده از منظر قرآن
  • فاطمه جمال محمود القدیفی (پژوهشگر حوزه ادیان، دانشگاه بغداد): نگاهی به حقوق فرزندان در خانواده یهودی