سخنرانی خانم بی‌بی آسیه میرزاعلی در روز دوم همایش
16 بهمن 1402
سخنرانی خانم بی‌بی آسیه میرزاعلی در روز دوم همایش

در ادامه فایل تصویری و چکیده سخنرانی خانم بی‌بی آسیه میرزاعلی (مدیر و مدرس مدرسه علمیه خواهران ام الابرار) با عنوان «تأثیر عبادات بر سلامت و پایداری خانواده» در همایش بین المللی امام رضا (ع) و گفتگوی ادیان تقدیم علاقه‌مندان می شود.

 

مشاهده فیلم سخنرانی

 

پرسش بنیادین در این مقاله این است: آیا عبادات در خانواده جایگاه مهمی در سلامت روان و پایداری خانواده دارد؟ تأثیر عبادات چیست؟ و نمودهای اعتقادات و اعمال عبادی کدام‌ها هستند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها در آغاز نگاهی گذرا به جایگاه عبادات و اعتقادات در خانواده می‌اندازیم و پس از آن ضمن برشمردن نمودهای اعتقادات و اعمال عبادی به تبیین نقش هر کدام با مراجعه به متون اصلی آموزه‌های اسلام می‌پردازیم. نهاد خانواده و عوامل مؤثر در تربیت و استحکام و شرط پویایی و استواری آن از مباحثی است که در آموزه‌های دینی مورد توجه جدی قرار گرفته است. قرآن کریم به عنوان عالی‌ترین راهنمای حیات بشر، بهترین هدایتگر در این مسیر است که با توصیه‌های اخلاقی واعتقادی و عبادی باعث تقویت و تربیت و استحکام خانواده می‌شود. رویگردانی از باورهای دینی و اعتقادی، آرامش و لذت را از خانواده می‌ستاند و موجب حیرت و سرگردانی و احساس پوچی اعضای آن می‌شود و خانواده به رغم امکانات مادی و رفاهی خوبی که دارد، زندگی آرام و مطمئنی نخواهد داشت. بر هر فرد مسلمان و معتقد روشن است که پرستش و ارتباط معنوی با خالق متعال، جوششی است از اعماق وجود انسان که شعاع نورش، تحکیم و تعالی خانواده را در بر می‌گیرد و به زندگی خانواده معنا و مفهومی صحیح می‌بخشد.