سخنرانی آقای آرش آبائی در روز دوم همایش
15 بهمن 1402
سخنرانی آقای آرش آبائی در روز دوم همایش

در ادامه فایل تصویری و چکیده سخنرانی آقای آرش آبائی (پژوهشگر حوزه یهود) با عنوان «شرایط گفتگوی بین‌دینی» در همایش بین المللی امام رضا (ع) و گفتگوی ادیان تقدیم علاقه‌مندان می شود.

 

مشاهده فیلم سخنرانی

 

یک گفتگوی بین‌دینیِ مطلوب باید بتواند رهایی‌بخش جوامع از تنش‌هایی باشد که بر اثر جهل و دشمنی‌های موهوم میان پیروان ادیان مختلف شکل گرفته است. چنین گفتگویی تحت شرایطی خاص تحقق می‌پذیرد، که برخاسته از ملاحظاتِ علمی و اخلاقی هستند. در این نوشتار برخی از این شرایط معرفی می‌شود. نخست داشتن درک متقابل و نگاه همدلانه است؛ منظور آن که طرفین خود را از قضاوت‌های پیشینی برهانند و با ارزش‌ها و استانداردهای دینیِ خویش به دینِ دیگری ننگرند و تلاش کنند رویکردی همدلانه با دیگریِ دینی داشته باشند. دوم احترام به باورها و مقدساتِ دیگریِ دینی است که پایین‌ترین سطح از ادبِ یک گفتگوی بین‌دینی به حساب می‌آید. سومین شرطِ چنین گفتگویی توجه به شرایط زمانی و مکانی است، به این معنا که مد نظر داشته باشیم برخی از ارزش‌ها و تعالیمِ یک دین مطلق از قیودِ زمانی و مکانی هستند و برخی مقیّد به این قیود. به عبارت دیگر، ممکن است به سبب یک اتفاق خاص و در یک زمان خاص اختلافاتی میان برخی اقوام دینی به وجود آمده باشد که در نتیجۀ آن متونی نگاشته و تصمیماتی اخذ شده باشد. اما ممکن است در زمان حاضر نه آن دشمنی‌ها و نه آن تصمیمات دیگر وجهی نداشته باشند. چهارمین ملاحظه‌ای که باید مد نظر قرار داد این است که در گفتگوها باید به منابع و مراجع دینیِ اصیل توجه شود تا شایعات و مطالب سستْ گفتگوی بین‌دینی را از نیل به هدف خود بازندارد. پنجمین شرطِ تحقق یک گفتگوی بین‌دینیِ مطلوب هم‌ترازیِ منابعِ مورد استناد یا هم‌ترازیِ کارشناسانِ حاضر در گفتگو است. آخرین مورد از شرایط گفتگو که در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود توجه به هدف این گفتگوهاست. غایت اصلی این گفتگوها نزدیکی هر چه بیشتر ادیان به یکدیگر است، و التفات به این هدف باید همواره در یک گفتگوی بین‌الادیانی مد نظر باشد.