سخنرانی آقای دکتر محسن جوادی در روز اول همایش
15 بهمن 1402
سخنرانی آقای دکتر محسن جوادی در روز اول همایش

در ادامه فایل تصویری و چکیده سخنرانی آقای دکتر محسن جوادی (استاد گروه اخلاق، دانشگاه قم) با عنوان «تبیین عقلی کلام معصوم علیه‌السلام به مثابه بستری برای گفتگوی دینی» در همایش بین المللی امام رضا (ع) و گفتگوی ادیان تقدیم علاقه‌مندان می شود.

 

مشاهده فیلم سخنرانی

 

در روایت معتبری از امام رضا علیه‌السلام آمده است که راه احیای امر امامت (پیروی از امامان) یادگیری و سپس یاد دادن علوم ائمه به دیگران است. در ذیل روایت بیان می‌شود که اگر مردم محاسن کلام ما را دریابند، امر امامت احیاء می‌شود . در این مقاله ابتدا توضیحی در مورد «امر امامت» و مراد از آن داده می‌شود و سپس در مورد «صعب و مستصعب» بودن آن، که مورد اشاره در برخی از روایات است، بحث می‌شود. برای آن که از دشواری‌های این امر کاسته شود، راه‌های مختلفی در روایات آمده است، که یکی از آنها در روایت مورد نظر یاد گرفتن محاسن کلام ائمه ذکر شده است. به نظر می‌آید مراد از محاسن کلامْ توضیح و تبیین وجوه قوت و حقانیت کلام ائمه است. این تبیین با استفاده از منابع معرفتی مورد اعتماد مانند عقل و وحی و حس  و... ممکن است. در واقع راه درست فراخوانی به تبعیت از ائمه تعلیم سخن آنان به دیگری است به طوری که آنها نقطه‌های قوت و حکمت آن را دریابند و بپذیرند. اما آیا برای فهم حکمت سخن معصومان راهی بهتر از گفتگوی مبتنی بر عقلانیت و نصوص دینی معتبر وجود دارد؟ این یعنی خود کلام معصوم سرآغاز گفتگوهای اصیل عقلی و دینی است، که اگر درست صورت گیرد در نهایت به احیای امر امامت منتهی می‌شود.