سخنرانی خانم دکتر زهرا شریف در روز دوم همایش
17 بهمن 1402
سخنرانی خانم دکتر زهرا شریف در روز دوم همایش

در ادامه فایل تصویری و چکیده سخنرانی خانم دکتر زهرا شریف (استادیار گروه مبانی نظری، پژوهشکده زن و خانواده) با عنوان «جنسیت و رستگاری از منظر روتر و ابن‌عربی (رویکردی تطبیقی میان الهیات فمینیستی مسیحی و الهیات جنسیتی عرفانی)» در همایش بین المللی امام رضا (ع) و گفتگوی ادیان تقدیم علاقه‌مندان می شود.

 

مشاهده فیلم سخنرانی

 

رزماری رادفورد روتر الهی‌دان کاتولیک فمینیست است که با نگاهی اصلاح‌گرایانه به فهم الهیات می‌پردازد و تلاش دارد دغدغه‌های زنان را در خوانشی اصلاحی از متن و سنت و آموزه‌های مسیحیت رایج به دست آورد. او معتقد است پیام نبوی عیسی رستگاری جهانی و فراگیر برای همه انسان‌ها و از جمله محرومان است که بعد از عیسی به انحراف کشیده شده است. روتر در تاریخ در جستجوی لحظه‌ای بکر نیست که در آن همه زنان و مردان با هم برابر بوده‌اند، بلکه به دنبال چارچوبی تاریخی برای ارزیابی تعارض‌ها و کشف مستندات بر وجود انسانیتی است که بر سلسله‌مراتب جنسیتی غلبه می‌کند. او با این خوانش الهیاتی مخالف است که رستگاری حقیقی برای زنان در زندگی پس از مرگ حاصل می‌شود، زیرا بر اساس متن مقدس بر این باور است که در مسیح زن و مرد وجود ندارد، و دلیلی برای رزرو آخرت‌شناسانه رستگاری برای زنان نیست و تبعیض جنسیتیِ حاکم در سطح جامعه و نیز کلیسا ناشی از تغییرات تاریخی است که در شکل‌گیری نظام‌ها و محتواهای دینی رخ داده و در کیفیت تعریف زنان و مسائل آنها تأثیر گذاشته است. ابن‌عربی کمال لایق زن و مرد در قوس صعود را یکسان و مقام قطبیت می‌داند. او با اعتقاد به حوای هستی، حقیقت متناظر با آن را نفس رحمانی می‌داند که صادر اول و تجلی واحد حق سبحانه است و سایر تجلیات صورتی از آن محسوب می‌شوند. از دید او در زنان به حکم لطافت وجودی و مسانخت با عوالم علوی سرعت وصول به مقامات عالیه بالاست. وی علت محبوبیت زن برای پیامبر را برخاستن رایحه وجود از زن و شهود اعظم حق سبحانه در زن می‌داند.