سخنرانی جناب کشیش داریاووش عزیزیان در روز دوم همایش
17 بهمن 1402
سخنرانی جناب کشیش داریاووش عزیزیان در روز دوم همایش

در ادامه فایل تصویری و چکیده سخنرانی جناب کشیش داریاووش عزیزیان (کشیش کلیسای شرق آشور) با عنوان «جایگاه خانواده در کلیسای آشوری» در همایش بین المللی امام رضا (ع) و گفتگوی ادیان تقدیم علاقه‌مندان می شود.

 

مشاهده فیلم سخنرانی

 

نهاد خانواده در کلیسای آشوری اساسی‌ترین نهاد جامعه به حساب می‌آید که اساس آن نه یک ابداع انسانی بلکه یک تأسیس خداوندی است. در خانواده مسیحی، اصولی حکمفرما است، اصولی که ابتناء زندگی بر آنها باعث می‌شود زن و مرد در ایمان به مسیح با هم رشد کنند و به بلوغ ایمانی برسند. تعهد همیشگی، احترام و عشق متقابل، تواضع و فداکاری از جملۀ این اصول هستند که البته تحقق این ویژگی‌ها در انسانِ سقوط‌کرده، صرفاً با مدد روح‌القدس امکان‌پذیر است. بهره‌مندی از این امدادها نیازمند برنامه‌های منظمِ معنوی مانند مطالعه و حفظ کتاب مقدس، دعا و همچنین تفکر درباره مخلوقات خداوند است. از منظر کتاب مقدس، زن و مرد بر یکدیگر برتری ندارند، اما این به این معنا نیست که نقش یکسانی داشته باشند. زن مسیحی باید مطیع همسر خود باشد، چنان که از مسیح اطاعت می‌کند، و فارغ از خودخواهی‌ها اولویت خویش را زندگی خداپسندانه قرار دهد. از طرف دیگر، الگوی یک شوهر مسیحی خودِ مسیح است، و خداوند از او انتظار دارد که به همسران خویش بدون هیچ قیدوشرطی عشق بورزد، مانند عشقی که مسیح به کلیسا ابراز می‌دارد. نقش رهبری مرد در خانواده باید از رابطه روحانی او با خداوند آغاز شود و سپس همسر و فرزندان خود را بر اساس ارزش‌های کتاب مقدس رهبری کند. از آنجاکه تداوم نسل و پر کردن زمین از کسانی که نام خدا را به دوش می‌کشند و تصویر او را منعکس می‌کنند از آموزه‌های مهم کتاب مقدس است، فرزندآوری از اهداف اصلیِ یک ازدواج مسیحی به شمار می‌رود. تربیتِ به هنگام و همچنین لزومِ توأمان بودنِ محبت و تنبیه در تربیت فرزند، از راهبردهای کتاب مقدس برای تحقق این هدف است. در مورد روابط جنسی نیز الگوی آرمانی کلیسا با ازدواج همجنس و روابطِ جنسی خارج از ازدواج در تضاد است و آن را گناه می‌شمارد.