سخنرانی دکتر مهراب صادق‌نیا: انتظار بایسته از گفتگوی ادیان بر اساس روش الهیات تطبیقی
29 بهمن 1402
سخنرانی دکتر مهراب صادق‌نیا: انتظار بایسته از گفتگوی ادیان بر اساس روش الهیات تطبیقی

در ادامه چکیده سخنرانی دکتر مهراب صادق‌نیا ( عضو هیئت علمی گروه ادیان ابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب) با موضوع « انتظار بایسته از گفتگوی ادیان بر اساس روش الهیات تطبیقی» در دوازدهمین پیش نشست همایش بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام و گفتگوی ادیان که روز چهارشنبه 6 دی ماه 1402 در دانشگاه  ادیان و مذاهب قم برگزار شد، تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.

 

چکیده فارسی:

گفتگوی ادیان نقطۀ آغازین مشخصی ندارد. این پدیده از نخستین مواجهۀ انسان با دیگری دینی شکل گرفته است. با این همه، همواره هدف واحدی را دنبال نمی‌کرده است. نخستین گفتگوها بیشتر سویه‌هایی مجادله‌ای داشت، به این معنا که بر تمایزات هویتی تأکید داشتند و دال مرکزی آنها خودحق‌پنداری و دگرانکاری بود. این مدل از گفتگوی بین ادیان بر این نکته تأکید داشت که در سنت الهیاتی رقیب، چیزی که بتوان از آن دفاع کرد و از آن آموخت وجود ندارد. با این حال، در جهان جدید، گفتگوی بین ادیان هدف دیگری را دنبال می‌کند، هدفی که بیشتر بر مشارکت پیروان ادیان در حوزۀ عمومی تأکید و تمرکز دارد و می‌کوشد تمایزها را کم‌رنگ نشان دهد و فاصله‌ها را از بین ببرد. رسیدن به این هدف با تمسک به شیوه‌های جدیدی از الهیات تطبیقی ممکن خواهد بود. الهیات تطبیقی در مدل فرانسیس کلونی به دلیل تأکید بر پل زدن به سنت دینی دیگری، سازنده بودن، و اهتمام به مشارکت در جهت تأمین خیر عمومی می‌تواند روش مناسبی باشد.