پیش نشست همایش به میزبانی دانشگاه ادیان و مذاهب قم
26 آذر 1402
پیش نشست همایش به میزبانی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

به اطلاع می رساند یازدهمین پیش نشست همایش بین المللی امام رضا علیه‌اسلام و گفتگوی ادیان به میزبانی و توسط دانشگاه ادیان و مذاهب قم در تاریخ چهارشنبه 6 دی ماه 1402  برگزار می گردد. در این پیش نشست 3 نفر از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب به شرح زیر به ارائه مطالب خود خواهند پرداخت:

 

  • نعیمه پورمحمدی (عضو هیئت علمی گروه فلسفه دین دانشگاه ادیان و مذاهب): گفت‌وگوی ادیان همچون زیارت؛ سخنی در روش‌شناسی گفت‌وگوی ادیان از نگاه کاترینا کورنل
  • مهراب صادق‌نیا ( عضو هیئت علمی گروه ادیان ابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب): انتظار بایسته از گفتگوی ادیان بر اساس روش الهیات تطبیقی
  • احمدرضا مفتاح (عضو هیئت علمی گروه ادیان ابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب ): چگونگی امکان گفت و گوی ادیان با توجه به رویکرد انحصارگرایی